Psihologija i psihoterapija kroz prizmu filma “Tri boje: Plavo”

I tokom letnjeg semestra nastavlja se saradnja između Centra za psihoterapiju i edukaciju i Udruženja studenata psihologije “Stimulus” Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na poziv Udruženja, direktorka Centra Kristina Pota Radulović bila je gost diskusije nakon projekcije filma „Tri boje: Plavo“.

Diskusija je održana 18. maja 2017. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u sklopu ciklusa filmova „Ne zaboravi me“. Ovaj filmski ciklus organizovan je oko teme pamćenja i uticaja traumatskih sećanja na pojedinca, njihove motivišuće i parališuće snage i načina koji mogu pomoći pojedincu da ponovo živi u sadašnjosti.

U diskusiji nakon projekcije filma, studente su najviše zanimale teme da li roditelj može da preboli smrt svog deteta, reakcije okoline na osobu koja je u stanju šoka nakon traume, kao i logika i svrsishodnost ponašanja traumatizovane osobe. U kom trenutku treba ponuditi psihološku pomoć i kako psihoterapija može da pomogne u prihvatanju realnosti i pronalaženju smisla da nastavimo dalje.

Tokom razgovora o psihološkoj pomoći traumatizovanoj osobi, bilo je i reči o važnosti autentičnog, toplog ljudskog kontakta, koju naglašava i Geštalt terapija. Kako kvalitet kontakta koji imamo sa sobom utiče na kvalitet kontakta koji uspostavljamo sa drugim ljudima, na izbore koje pravimo i odluke koje donosimo.

Kristina Pota Radulović gostovala na tribini na Filozofskom fakultetu

Na poziv Udruženja studenata psihologije “Stimulus” Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktorka Centra Kristina Pota Radulović bila je gost tribine na kojoj je sa okupljenim studentima razgovarala o različitim aspektima filma “Hadersfild”.

Razgovor je održan 28. decembra 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u sklopu ciklusa filmova “Psihološke teme u domaćoj kinematografiji”.  Ovakvim tribinama, udruženje skreće pažnju na važne domaće filmove koji obrađuju psihološki zanimljivu tematiku.

Tokom razgovora nakon projekcije filma, studente su najviše zanimale teme poput emocionalne stabilnosti u odraslom dobu, izgrađivanja ili nalaženja smisla života, ali i uže psihološke teme poput depresije i anksioznosti kao rezultata neadekvatne percepcije smislenosti sopstvenog života.

Na tribini je bilo i reči o geštaltističkom pristupu u psihoterapiji, kao i načinima na koje bi se teorija geštalt terapije mogla primeniti u tumačenju situacija kroz koje prolaze likovi u filmu; kako akteri sami interpretiraju svoje pozicije, osmišljavaju sopstvene živote – pružaju ili uskraćuju sebi slobodu i preuzimaju ili ne preuzimaju odgovornost za sopstvene izbore.

Program “Pobednik – to sam ja” održan u okviru skvoš kampa Kopaonik 2016.

U subotu, 27. avgusta završen je trodnevni program za lični rast i razvoj, Pobednik – to sam ja, Centra za psihoterapiju i edukaciju (CPE). Program je održan u okviru prvog internacionalnog skvoš kampa Kopaonik 2016, u organizaciji Skvoš asocijacije Srbije (SAS).

U iskustvenim radionicama programa učestvovali su svi učesnici skvoš kampa Kopaonik 2016, od kojih 24 polaznika škole skvoša i 6 trenera. Program je realizovan u vidu trodnevnih radionica sastavljenih od nekoliko modula, sa različitom dinamikom i sadržajem.

Tokom ovih radionica polaznici su imali priliku da na različite načine izraze sebe, svoje emocije i potrebe i na taj način prošire svesnost o sebi.

Prilika da mladi sportisti učestvuju u iskustvenim radionicama zajedno sa svojim trenerima je ujedno i prilika da se međusobno upoznaju i iz jednog novog ugla i da uspostave bolji međusobni kontakt.

Poslednjeg dana skvoš kampa Kopaonik 2016, svi učesnici dobili su sertifikat o učešću u iskustvenom programu za lični rast i razvoj Pobednik – to sam ja.